Rogicom
hot line
037/6526002
zdarma žiadosť
o cenovú ponuku
ÚvodÚvodPrincíp infrakúreniaPrincíp infrakúreniaÚSPORA ENERGIE NA VYKUROVANIE - ZÓNOVÁ REGULÁCIAÚSPORA ENERGIE NA VYKUROVANIE - ZÓNOVÁ REGULÁCIAReálne vyúčtovania zákazníkovReálne vyúčtovania zákazníkovREFERENCIE-REALIZÁCIEREFERENCIE-REALIZÁCIEKontakt

Elektroinštalačné práceElektroinštalačné práce

FotovoltaikaFotovoltaika

KlimatizácieKlimatizácie

InfrapanelyInfrapanely

Elektr. podlahové kúrenieElektr. podlahové kúrenie

Elektrické kotlyElektrické kotly

Konvektory aj s WIFIKonvektory aj s WIFI

Rýchle teploRýchle teplo

Regulácia- termostatyRegulácia- termostaty

Elektroinštalačný materiálElektroinštalačný materiál

AKTUÁLNE CENNÍKYAKTUÁLNE CENNÍKY

FOTOVOLTIKA

On-grid

Hybrid

Off-grid

Systém vhodný pre domácnosti,
ktoré spotrebúvajú energiu hlavne
počas dňa. Energia sa bezprostredne
po vyrobení použije na prevádzku elektrospotrebičov v domácnosti.Prebytky sa ukladajú
do virtuálnej batérie.

Systém pre domácnosti,
ktoré chcú využívať vyrobenú
energiu aj v noci. Bezprostredne
vyrobená energia sa použije
na prevádzku elektrospotrebičov
a nespotrebovaná energia sa uloží do batérií pre neskoršie použitie.Prebytky sa ukladajú do virtuálnej batérie.

Systém pre domácnosti,
ktoré chcú byť nezávislé
od centrálnej elektrickej siete. 
Vyrobená energia sa ukladá
do batérií.Následne je možné 
využiť ju na prevádzku elektrospotrebičov v domácnosti.

Našim klientom ponúkame možnosť bezplatného auditu a konzultácií.

V prípade záujmu kontaktujte nás na 0948518973
alebo na rogicom@rogicom.sk

Fotovoltické riešenie energetickej nezávislosti predstavuje prínos pre vašu domácnosť či firmu v dlhodobom časovom horizonte. Okrem toho, že zelená energia po počiatočnej investícii šetrí vašu peňaženku, šetrí aj životné prostredie. Oblasť fotovoltiky je dynamická a inovatívna. Rastúce trhové ceny elektrickej energie sú pre rodiny a podniky veľkou záťažou.

Efektívnym spôsobom je zriadenie si fotovoltickej elektrárne, ktorá úplne alebo čiastočne pokryje vaše energetické potreby. Solárna energia predstavuje čistý obnoviteľný zdroj energie. S našimi projektami máte garantovanú účinnosť a trvácnosť fotovoltických panelov po dobu minimálne 25 rokov. 

Spolupracujeme s firmami, ako Sofar Solar, EXE Solar, REC, Fronius, SMA, Longi Solar, SunLink, SUNPOWER, Sharp alebo JA Solar, ktoré patria medzi elitu vo fotovoltickom priemysle. Fotovoltický systém na mieru máme pripravený aj pre vás.

Alebo tiež fotovoltika je dynamicky rozvíjajúce sa technické odvetvie, ktoré sa zaoberá premenou svetla na elektrickú energiu. Samotný názov je odvodený z dvoch slov – foto, čo je v preklade svetlo a volt, čo je jednotka elektrického napätia. Proces tejto premeny zabezpečujú fotovoltické články. Vďaka konkurenčnému prostrediu sa vývoj fotovoltiky v posledných desaťročiach posúva míľovými krokmi a preto sa stáva čoraz dostupnejším. Účelom je v blízkej budúcnosti rapídne znížiť energetickú závislosť domácností a firiem na tradičných zdrojoch sieťovej elektrickej energie.


 

FOTOVOLTIKA 
PRE DOMÁCNOSTI

FOTOVOLTIKA PRE FIRMY

FOTOVOLTIKA NA DOM – NIŽŠIE ÚČTY ZA ELEKTRINU
Až o 90 % nižšie účty za elektrinu? Energetická nezávislosť? Šetrenie životného prostredia? Odpoveď na všetky tri tieto otázky znie, áno. Efektívne využívanie solárnej energie v domácnostiach má za následok zníženie nákladov na energie až o 90 %. Navyše, zelená energia výrazne šetrí našu prírodu a vďaka vlastnej solárnej elektrárni sa aj vy môžete stať energeticky nezávislými a využívať fotovoltiku na ohrev vody, kúrenie alebo na bežnú spotrebu pri používaní domácich spotrebičov.

FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ DO DOMÁCNOSTI

Efektívne využitie solárnej energie si vyžaduje odborne vedený projekt. Pri nesprávnom počte panelov, nesprávnom umiestnení alebo nevhodnom výbere fotovoltického zariadenia sa môže stať, že efektivita vašej domácej elektrárne bude nízka a náklady drasticky vysoké. Fotovoltika svojpomocne ani náhodou nemusí byť ideálnym riešením.

Náš fotovoltický projekt zahŕňa odborný audit a obhliadku miesta, kde bude solárne riešenie aplikované. Navrhneme najlepší spôsob inštalácie, zohľadníme energetické potreby vašej domácnosti a zvolíme správne technologické postupy, aby bolo fotovoltické zariadenie, čo najefektívnejšie a náklady v pomere k návratnosti boli optimalizované.

RIEŠENIE FOTOVOLTIKY PRE RODINNÉ DOMY

Inštalácia fotovoltického systému v rodinných domoch musí spĺňať určité náležitosti. V prvom rade musí objem produkovanej elektrickej energie z fotovoltiky pokryť energetické nároky členov domácnosti aj s rezervou. Solárne panely musia byť umiestnené na vhodnom mieste pod správnym sklonom. Riešenie musí byť dimenzované tak, aby negatívne neovplyvnilo funkčnosť iných elementov na rodinnom dome. Dbáme taktiež na estetické hľadisko. Všetko toto budete vedieť vopred vďaka AUDITU ZADARMO, ktorý u vás po dohode vykonáme.

SOLÁRNA ENERGIA DO ZÁSOBY

Viete o tom, že solárnu energiu si môžete ukladať do zásoby? Jednou z možností je virtuálna batéria. Nespotrebovanú elektrinu si viete týmto spôsobom uchovávať a využívať ju tak vtedy, keď je efektivita panelov nižšia, napríklad kvôli horším svetelným podmienkam. Energiu si jednoducho vezmete zo siete späť len za cenu distribučných prenosových poplatkov, ktoré stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Za samotnú energiu z virtuálnej batérie neplatíte ani cent.
FOTOVOLTIKA PRE PODNIKY – INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI
Až o 90 % nižšie účty za elektrinu? Energetická nezávislosť? Šetrenie životného prostredia? Odpoveď na všetky tri tieto otázky znie, áno. Efektívne využívanZníženie výdavkov na energie? Optimalizácia nákladov výroby? Ekologická zodpovednosť? Áno, vďaka fotovoltike dokážu veľké i malé podniky výrazne znížiť výdavky za nákup energií. Rastúce ceny na trhu s energiami rapídne zvyšujú nielen prevádzkové náklady, ale taktiež sa premietajú do vyšších cien produktov a služieb. Vďaka stabilnej cene energie a optimalizácii výroby dokážu podniky stabilizovať výrobnú cenu. Navyše, dopyt spoločnosti po ekologickom správaní firiem a fabrík bude naplnený taktiež. Fotovoltika predstavuje obnoviteľný zdroj energie. Zelená elektrina vďaka našim fotovoltickým systémom je zárukou zníženia prevádzkových nákladov a výrazne optimalizuje výrobné procesy v rámci podniku.ie solárnej energie v domácnostiach má za následok zníženie nákladov na energie až o 90 %. Navyše, zelená energia výrazne šetrí našu prírodu a vďaka vlastnej solárnej elektrárni sa aj vy môžete stať energeticky nezávislými a využívať fotovoltiku na ohrev vody, kúrenie alebo na bežnú spotrebu pri používaní domácich spotrebičov.

ENERGETICKÁ NEZÁVISLOSŤ A NIŽŠIE NÁKLADY

Moderné technologické riešenie a inovácie sú pre podniky často cenovo nedostupné a predstavujú nenávratný zdroj investícií. V prípade fotovoltických elektrární a solárnych panelov to neplatí. Naše projekty sú klientom pripravované na mieru a postarajú sa o to, aby behom niekoľkých rokov získal podnik energetickú nezávislosť a dosiahol návratnosť počiatočnej investície. Vďaka individuálnym projektom na mieru je možné optimalizovať prevádzkové náklady vo výrobe a rapídne znížiť výšku účtov za nákup energií.

Zelená energia z fotovoltických zariadení pokryje celú alebo časť spotreby elektriny. Práve to prináša firme nemalé úspory. Firma sa zároveň odlíši od konkurencie a stane sa čiastočne nezávislá od trhových cien elektriny, čo jej umožňuje udržiavať atraktívne ceny výrobkov a služieb.

INVESTÍCIA DO FOTOVOLTIKY

Slnečná energia je považovaná za jeden z najefektívnejších obnoviteľných zdrojov energie. Fotovoltika, ktorá premieňa slnečné lúče na reálnu elektrickú energiu je pre firmy krokom vpred a ide výraznú inováciu. Ide o elektrinu z ekologických zdrojov. Národný energetický projekt predstavuje riešenie, ktoré má do budúcnosti významný dopad na energetickú nezávislosť podniku i ekologický trend týkajúci sa stavu životného prostredia. Investícia do fotovoltického zariadenia prináša firme veľké množstvo benefitov.

EKOLOGICKÉ SPRÁVANIE A ZVÝŠENIE HODNOTY ZNAČKY

Zelené firmy majú v dnešnej dobe výrazne vyššiu hodnotu ako firmy, ktoré sa ekologických trendov nedržia. Zelená elektrina zároveň nesúvisí len s ochranou životného prostredia. Primárne pre firmu prináša benefity v podobe, zníženia účtov za elektrinu, nezávislosť od rastúcich cien elektriny, optimalizáciu výrobných nákladov a záruky v podobe výroby vlastnej elektrickej energie. Súčasne vďaka ekologickým zdrojom energie narastá aj hodnota samotnej značky. Kontaktuje nás a pripravíme pre vás fotovoltický projekt na mieru.
 
 

 

 

Výpočet cenovej ponuky ZADARMO


 

Kontakt: Mostná 13, 949 01 Nitra, PO-PIA 8.00 -16.00 hrogicom@rogicom.sk , infra@rogicom.sk

© 2006 - 2024 Rogicom. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife / Rendy. Powered by CMS Weblife.
Počet prístupov: 1563918