Rogicom
hot line
037/6526002
zdarma žiadosť
o cenovú ponuku
ÚvodÚvodPrincíp infrakúreniaPrincíp infrakúreniaÚSPORA ENERGIE NA VYKUROVANIE - ZÓNOVÁ REGULÁCIAÚSPORA ENERGIE NA VYKUROVANIE - ZÓNOVÁ REGULÁCIAReálne vyúčtovania zákazníkovReálne vyúčtovania zákazníkovREFERENCIE-REALIZÁCIEREFERENCIE-REALIZÁCIEKontakt

Elektroinštalačné práceElektroinštalačné práce

FotovoltaikaFotovoltaika

KlimatizácieKlimatizácie

InfrapanelyInfrapanely

Elektr. podlahové kúrenieElektr. podlahové kúrenie

Fólie

Rohože a vyk. vodiče

Svojpomocný SET

Elektrické kotlyElektrické kotly

Konvektory aj s WIFIKonvektory aj s WIFI

Rýchle teploRýchle teplo

Regulácia- termostatyRegulácia- termostaty

Elektroinštalačný materiálElektroinštalačný materiál

AKTUÁLNE CENNÍKYAKTUÁLNE CENNÍKY

Ecofilm F – fólie pre podlahové vykurovanie
Vykurovacie fólie Ecofilm F sú určené ako podlahové vykurovanie do suchých konštrukcií – pod plávajúcu podlahu alebo s použitím doplnkových podložiek HEAT-PAK pod PVC a koberec. Pretože teplota podlahy s podlahovým vykurovaním by nemala byť vyššia než 27°C, vyrábajú sa podlahové fólie iba v takýchto výkonoch, ktoré pri dodržiavaný všetkých inštalačných podmienok túto teplotu nemôžu prekročiť – 80W/m², 60W/m² a pre veľmi dobre zateplené priestory (NED) vo výkone 40W/m². Vykurovacie fólie sú ponúkané v šírke 600 a 1000 mm. Pretože priamo na vykurovaciu fóliu sa nemôže lepiť ďalšia vrstva, nie je možné ju použiť napríklad pod dlažbu, pod koberce a PVC je možné ich inštalovať s použitím podložiek HEAT-PAK.
Ecofilm F – fólie pre podlahové vykurovanie 
Minimálna hrúbka fólie (iba 0,4mm!) umožňuje inštaláciu fólie nie len v celej ploche podlahy,
ale tak isto aj exponovaných miestach (napr. pred sedacou súpravou).
Typ
Príkon
plošný (W/m²)
Príkon
lineárny (W/m)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Aktívna
šírka (mm)
ECOFILM F 604/55 40 22 230 600 550
ECOFILM F 1004 39 1000 970
ECOFILM F 606/55 60 33 230 600 550
ECOFILM F 1006 58 1000 970
ECOFILM F 608/55 80 44 230 600 550
ECOFILM F 1008 78 1000 970
 
Ecofilm C – fólie pre stropné vykurovanie
Stropná fólia Ecofilm C je určená do sadrokartónových konštrukcií (SDK) ako stropné sálavé panely. Fólie prehrievajú sádrokartónové stropné dosky, ktoré sa potom chovajú ako sálavé panely. Ide o rovnaký princíp ako u paneloch ECOSUN, systém ale pracuje s menej než polovičnými teplotami, rozloženými do väčšej plochy. Sálanie je menej intenzívne, miestnosť je lepšie pokrytá, a preto je tento systém komfortnejší. Pretože pri stropnej konštrukcie na rozdiel od podlahy nie je na závadu vyššia teplota podlaha, vyrábajú sa fólie Ecofilm – C vo výkonoch 140W/m² a 200 W/m². Šírka fólií je 500 a 400 mm, aby zodpovedala systému rastru SDK konštrukcii. Rovnako ako pri podlahových fóliách, aj pri stropných sú v ponuke fólie so zníženým príkonom 100 W/m², určené špeciálne pre nízkoenergetické (NED) a pasívne domy.
Ecofilm C – fólie pre stropné vykurovanie 
Fólie sú skryto inštalované na nosný raster stropnej konštrukcie pod sádrokartónové dosky.
Typ
Príkon
plošný (W/m²)
Príkon
lineárny (W/m)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Aktívna
šírka (mm)
ECOFILM C 510 100 40 230 500 400
ECOFILM C 414 140 42 230 400 300
ECOFILM C 514 56 500 400
ECOFILM C 420 200 60 230 400 300
ECOFILM C 520 80 500 400
 

Montáž podlahového vykurovania

Zásady pre návrh a inštaláciu vykurovacích fólií Ecofilm F

 • fólie Ecofilm sú určené iba do suchých konštrukcií – nedajú sa umiestniť napr. do betónu alebo do tmelu pod dlažbu
 • vykurovacie fólie sa nalisujú pod stabilne zabudované vybavenie
 • nábytok umiestnený na vyhrievanú podlahu by mal byť na podperách vysokým min. 60mm
 • podlahové vykurovacie fólie sa nedajú umiestniť do tzv. vlhkých priestorov (kúpeľne, prádelne) alebo do vonkajšieho prostredia
 • vykurovacia fólia musí byť prekrytá s PE (LDPE) fóliou hrúbky 0,25mm – požiadavky elektroinštalačných noriem
 • vykurovacie časti fólie (vrátane zberníc) sa nesmie lámať, vzájomne prekrývať, alebo sa dotýkať kovových častí
 • nevykurovacie okraje fólie sa môžu prekrývať
 • v obytných priestoroch musia byť vykurovacie fólie zapojené cez prúdový chránič s vypínacou hodnotou o30mA (pri vykurovacích fóliách sú tzv. zvodové prúdy v hodnote 0,92mA/m²)
 • pri použití kovovej (hliníkovej) fólie v priamom kontakte s vykurovacou fóliou musí byť kovová fólia uzemnená, zvodové prúdy vykurovacích fólií sa súčasne zvýši na 2,55mA/m² – pozor na prekročenie hodnoty prúdového chrániču
 • pri použití kovovej fólie môže dôjsť k rezonancii a vzniku hluku (bzučanie) – v rozvodovej sieti je 230V/50Hz
 • pri sériovom zapojení fólií nesmie prúdová hodnota presiahnuť 10A

Skladba podlahy s vykurovacou fóliou Ecofilm F – plávajúca podlaha

 1. Trojvrstvová drevená alebo laminátová plávajúca podlaha
 2. Podlahová (limitačná) sonda v drážke
 3. Krycia PE fólia hr. 0,25 mm
 4. Podlahová vykurovacia fólia ECOFILM(R)
 5. Izolačná podložka z extrudovaného polystyrénu
 6. Podklad - betón, anhydrit, pôvodná podlaha, a pod.

 

Skladba podlahy s vykurovacou fóliou Ecofilm F – koberec/PVC

 1. Nášľapná vrstva (PVC, koberec)
 2. Dvojvrstvová lepená podložka HEAT PAK 7mm
 3. Podlahová (limitačná) sonda v drážke (zatmelená)
 4. Krycia PE fólia hr. 0,25mm
 5. Podlahová vykurovacia fólia ECOFILM(R)
 6. Izolačná podložka z extrudovaného polystyrénu
 7. Podklad - pôvodná podlaha, betón, anhydrit, a pod.

 

Skladba podlahy s vykurovacou fóliou Ecofilm F – drevená masívna podlaha

 1. nosná drevená konštrukcia
 2. tepelná izolácia
 3. vykurovacia fólia Ecofilm
 4. vzduchová medzera (min.20mm pre 40 a 60W/m², 40mm pre 80W/m², 80mm pre 140W/m²)
 5. PE fólia0,25mm
 6. nosná drevená krytina

 

Montážny materiál a náradie

 

 1. konektor pre Ecofilm
 2. vulkanizačná páska Mastic
 3. elektrická izolačná páska
 4. pripojovací vodič – dvojitá izolácia, prierez 1,5mm², modrej a čiernej farby
 5. lisovacie kliešte

 

Kontrola podkladu pred prevedením inštalácie
Miestnosť určenú k inštalácii podlahového vykurovania vykurovacou fóliou Ecofilm je nutné vypratať a zamiesť mechanické nečistoty. Podkladová plocha musí byť primerane rovná bez výstupov, hrbolcov alebo priehlbín. Môže byť z betónu alebo iných konštrukčných materiálov s dostatočnou únosnosťou. Vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 2% (cca60% relatívna vlhkosť).

Zaizolovanie koncov fólie, inštalácia vodičov s konektormi

 

1. 2. 3. 4.

Celá strižná hrana vykurovacej fólie sa preložením elektroizolačnej pásky okolo orezanej hrany zaizoluje (1). Najskôr sa nalisujú prívodné vodiče ku konektoru (2). Prierez pripojovacieho vodiča musí byť minimálne 3mm2, pretože dutina konektoru je dimenzované pre zavedenie a prepojenie dvoch vodičov – v prípade prepojenia iba jedného vodiču je potreba vodič do konektoru prehnúť tak, aby bol dosiahnutý požadovaný prierez. Príchytka konektoru sa umiestni v strede zbernice vodičov a následne sa uzavrie šikmá časť príchytky pomocou tlakov prstov (3). Pevné zalisovanie konektoru sa vykoná v dvoch krokoch pomocou lisovacích kliešti – najskôr zo strany závesu (chrbtu) otvorené časti konektoru, následne z vnútornej strany, aby sa zaistilo dostatočné stlačenie príchytky. Západkový mechanizmus lisovacích kliešti zabráni otvoreniu čelustí pred dosiahnutím požadovaného tlaku. Následne sa zaizoluje spoj izolačnou páskou MASTIC s minimálnym presahom 11mm od živých častí (4).

 

Inštalácia
Vykoná sa kontrola identifikačných štítkov, či súhlasí s požadovanými hodnotami po inštalácii projektantom. Zmerajte podlahovú plochu a na jej základe vykonajte rozkreslenie vykurovacích fólií priamo na podlahu po prípade na papier. Fólia sa rozmotá na čistom a plochom pracovnom povrchu a rozmeria sa a označí pre delenie na jednotlivé pásy. Delenie fólie sa vykoná podľa predchádzajúceho rozmerania nožnicami alebo odrezaním ostrým nožom podľa rovnej hrany. Rez sa vykoná zásadne kolmo na pozdĺžnu osu fólie (tzn. kolmo na vnútornú zbernicu vodičov). Rozvinutím po podlahe sa overí, že rozmery fólie môžu byť položené podľa podmienok tohto návodu a rozmerov miestnosti.
Vykurovacie fólie sa čiastočne zvinú (proti rozvinutiu môžu byť zaťažene lepiacou páskou) a na podlahu sa nakreslí miesto pre vysekanie drážiek pre prívodné vodiče a konektory. Drážky pre vykurovacie vodiče AV1,5 nie je nutné vykonávať v prípade, že sú zapustené do vyrovnávacej podkladovej dosky s hrúbkou 3mm a viac (Starlon, Depron, Climapor). Výrez drážky do izolácie sa vykoná nožom. Drážky pre krytie konektoru nie je nutné vykonať v prípade, že sú použité vyrovnávacie podkladové dosky hrúbky 6mm a viac (Starlon, Depron, Extruor) do ktorých je možné konektory zapustiť. Výrez drážky do izolácie sa opäť vykoná nožom.
Teraz sa vykurovacie fólie plne zvinú a uschovajú v čistom prostredí (je vhodné označiť pásy tak, aby ich bolo možné vrátiť na rovnaké miesto) a vysekajú sa vyznačené drážky pre prívodné vodiče a kryty konektorov. Položia sa vyrovnávacie podkladové dosky, do ktorých sa tak vyrežú potrebné drážky.

Vykurovacie fólie sa rozmiestnia (rozvinú) späť a fixujú sa proti posunutiu a preložia ( napr. lepiacou páskou). Pripoja sa konektory a zaizolujú izoláciou Mastic – pripojovacie prívodné vodiče medzi fóliami sa odmerajú presne, iba na potrebné dĺžky. Jednotlivé pásy sa prepojujú paralelne, pri prepojovaní sa postupuje od najvzdialenejšieho pásu smerom k pripojovaciemu miestu (inštalačná krabica). Pokiaľ je nutné prepojiť časti fólie sériové, hodnota nesmie pretekajúceho prúdu prekročiť 10 A. Pri zapájaní pásu fólie do jedného vykurovacieho celku nesmie prekročiť výkon jedného celku (obvodu) hodnotu pretekajúceho prúdu 10A. Na záver sa vykurovacie fólie prekryjú PE (LDPE) fóliou minimálnej hrúbky 0,25mm. Teraz je podlaha pripravená pre položenie finálnej krytiny.

 

Odskúšanie podlahového vykurovania
Odskúšanie sa vykoná v každej miestnosti samostatne – po dokončení inštalácie a pripojenie vykurovacích fólií Ecofilm, ale pred položením podlahovej krytiny. Pomocou presného ohmetru sa meria hodnota odporu vykurovacieho celku za studena. Zameraný odpor sa zapíše do záručného listu, ktorý musí byť vystavený pre každú miestnosť (samostatný vykurovací celok). Nameraná hodnota odporu musí odpovedať tabuľkovej hodnote s toleranciou -5%/+10%.
Pokiaľ je meranie v poriadku, je možné položiť plávajúcu podlahu. Po dokončení položenia podlahy sa meranie odporu zopakuje a porovná s predchádzajúcim meraním. Pokiaľ sú hodnoty odlišné, došlo veľmi pravdepodobne pri kladení podlahy k poškodeniu vykurovacej fólie alebo niektorého prívodného vodiču. Je nutné nájsť a odstrániť chybu.

Prvé spustenie do prevádzky podlahy
Pretože plávajúce aj drevené podlahy sú citlivé na zmeny teplôt a hlavne vlhkosti, je nutné vykonať postupný a pomalý nábeh (zahriatie) podlahy podľa nasledujúceho postupu:

 1. Prvý deň nastaviť teplotu podlahy na aktuálnu teplotu v miestnosti (maximálne však 18°C)
 2. Nasledujúce dny zvyšovať teplotu podlahy postupne o 2°C/deň až na 28°C
 3. Teplotu podlahy udržovať na hodnote 28°C pre dobu troch dní
 4. Následne znižovať teplotu podlahy o 5°C / deň, pokiaľ nedosiahne počiatočné teploty

Teraz je možné podlahové vykurovanie naprogramovať na požadované teploty a uviesť do bežnej prevádzky.

Výpočet cenovej ponuky ZADARMO


 

Kontakt: Mostná 13, 949 01 Nitra, PO-PIA 8.00 -16.00 hrogicom@rogicom.sk , infra@rogicom.sk

© 2006 - 2024 Rogicom. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife / Rendy. Powered by CMS Weblife.
Počet prístupov: 1563894